Pál Ferenc


Adjál akkor is, ha kevés van neked is, adjál akkor is, ha neked is szükséged lenne rá, adjál akkor is, ha neked nem adtak, adjál akkor is, ha a szavaknál többre van szükség - és közben észrevétlenül a reménység emberévé leszel.

Immanuel Kant


Csak vidám szívvel vagyunk képesek gyönyörködni a jóban.

Andrew Matthews


Ha valaki egynapos túrára indul, akkor bolond lenne magával vinni egy egész életre való útravalót. Akkor hát nem furcsa, hogy vannak, akik az elkövetkezendő huszonöt év összes aggodalmát magukkal hordják, és csodálkoznak, hogy az élet miért olyan nehéz?

Szepes Mária


Az, aki nem a saját útját járja, előbb-utóbb megbetegszik, hiszen minden fizikai fájdalom, rossz érzés üzenet a lelkünktől. A lényeg, hogy azzal foglalkozz, ami Te vagy, találd meg az életben a megfelelő segítőtársakat, és teremtsd meg a belső harmóniádat.
Csak ez számít, semmi más.

Dr. John Demartin


Szervezetünk azért fejleszti ki a betegséget, hogy tudassa velünk, letértünk a helyes útról, vagy nincs bennünk elegendő szeretet és hála.
A tünetek tehát testünk jelzései, nem pedig szörnyű és félelmetes dolgok.

Charlie Chaplin


Amikor elkezdtem szeretni önmagam, felszabadítottam magam azok alól a dolgok alól, amik nem tettek jót az egészségemnek - ételek, emberek,dolgok, helyzetek és minden, ami elvitt önmagamtól. Először ezt a hozzáállást egészséges egoizmusnak tartottam.

Ma már tudom, hogy ez: ÖNMAGAM SZERETETE.

Harold Kushner Rabbi


Amikor valami jót cselekszel, csodálatos érzés tölt el.
Mintha valaki a lelked mélyén azt mondaná: Igen, mindig így kellene éreznem magam.

Csitáry-Hock Tamás


Van olyan nap, amikor azt érzed, kárpótlást kaptál minden rosszért. Amikor elérkezik egy pillanat, amelyet szeretnél megállítani, megfogni és soha el nem engedni. Soha... De el kell engedned. Ám ez a pillanat, ezek a pillanatok újra erőt adnak a következő rossz napokhoz. És így állnak össze hetek, hónapok, évek...
És elérkezik a pillanat. Amit többé már nem kell elengedned.

Kurt Tepperwein


Az egyik bölcs mondás szerint a szavaknak három esetben van létjogosultságuk: ha segítenek vagy gyógyítanak, ha köszönetet fejeznek ki, és ha áldanak.

Carl Rogers

A feltétel nélküli elfogadás a legnagyobb élmény,
amelyet egy ember átélni képes.

Aranyosi Ervin


Tudod-e mit jelent, Önzetlen szeretni?
Mindenkinek adni, sohasem elvenni!
Szeretetet szórni az egész világra,
a szíved mélyéről, viszonzást nem várva!
Ápolni a lelkét, a rászorulónak,
Biztatni, hogy szép lesz, ha eljön a holnap.
Szeretet vizével öntözni a lelket,
érezze az ízét meg, akit szeretetnek.
Ahogy átmelegszik szívedtől a szíve,
ő is tovább adja, tovább közvetítve.
S ne hidd azt hogy elfogy, forrása végtelen,
ha kell végig kísér, az egész életen.

Osho


Az igazi szeretet semmire sem hivatkozik. Nem a tegnapokban, és nem a holnapokban gondolkozik. Az igazi szeretet a benned lévő öröm spontán felbugyborékolása... és annak megosztása... minden ok nélkül, minden érdek nélkül, egyedül a megosztás öröméért.

Biegelbauer Pál


A természet - valóság. Egyszerűen - van. Árad. Tanít. Tanít, hogy lenni, élni jó. És szép. Hogy lenni annyi, mint önmagamat ingyen, ajándékként adni.
Egy kő, egy virág, egy fa, a naplemente, a Hold, a szellő mindennek és mindenkinek válogatás nélkül van, árasztja önmagát.Nem tud nem lenni, nem tudja nem adni magát, nem tud nem áradni.
Mutatja az utat, a létezés egyetlen útját.

Ara Rauch


Az emberek folyton utaznak, egyik helyről a másikra, azzal az elvárással, hogy ha a fene fenét eszik, akkor is jól fogják ott magukat érezni, csak amiatt, hogy egy másik helyén vannak a Földnek; ahelyett, hogy a saját belső tájaikat járnák be, aminél izgalmasabb és érdekesebb utazás nincs a világon. Kívül keresik azokat az élményeket, amikre csak belül találhatnának. Nincs szükségem arra, hogy máshová menjek, ha jól akarom magam érezni.
Nem vonz egyetlen gyönyörű épület sem, ha melletted lehetek.
Magamon kívül csak egy érdekesebb felfedezni valót tudok: téged.

Bagdy Emőke


Az ember számára éltető erő, ha elfogadják.
Nem tanácsokra vágyik, hanem meghallgatásra, megértésre.

Dallos Sándor


A boldogság csak egy-egy rendkívüli pillanat, legfeljebb perc.
A többi csak a rávaló emlékezés.

Sümegi Péter


Ha igazán örömet akarsz szerezni valakinek, ne próbálj semmit ráerőltetni, sem megszabni neki, hogy mi a jó számára.
Inkább egyszerűen kérdezd meg, miben segíthetsz neki, hogyan teheted boldoggá a napját?

E. L. James


Szeretlek ilyen boldognak, nyugodtnak és gondtalannak látni, és szeretem a tudatot, hogy részben én vagyok az oka.

Gary Chapman


A negatív, elítélő szavak életre szólóan mély sebeket ejthetnek rajtunk.
Aki szeret, az őszinte, de tapintatos.

Csitáry-Hock Tamás


A Napfényt is sötét, hideg napokon tudjuk igazán értékelni.
A közelséget is akkor értékeled, ha már volt távol is.
És a jelenléte is akkor válik igazi értékké, ha már egyszer is hiányzott.Minden jót a rossz ismeretében értékelünk.
Minden a rossztól válik jóvá.

Márai Sándor - Az igazi


Van-e az, hogy valaki belép egy napon a szobába és tudjuk: aha, ő az?... Az igazi, mint a regényekben?...
Nem tudok erre a kérdésre felelni.

Csak behunyom szemem, és emlékezem.
Hát igen, valami történt ekkor. Áram?... Sugárzás?... Titkos érintés?... Szavak ezek.
De bizonyos, hogy az emberek nemcsak szavakkal közlik érzéseiket és gondolataikat.
Van másféle érintkezés is emberek között, másféle híradás is. Ma így mondanánk, rövidhullám.
Állítólag az ösztön sem egyéb, mint egyfajta rövidhullámos érintkezés.
Nem tudom...

Norman Vincent Peale


Az élet útja nagyon csodálatos.
Soha nem könnyű, nagyon gyakran nehéz, de tele van örömmel, reménnyel és győzelemmel.

Osho


Amikor megérted, hogy a sötétségre és a nehézségekre éppúgy szükség van, mint a fényre és a kényelemre, akkor egy egészen új megvilágításban fogod látni a világot.
Ha az élet szivárványának minden színét magunkba engedjük, teljessé, eggyé válunk.

Paulo Coelho


A gyűlölet energiája nem vezet sehová, de a megbocsátás energiája, amely a szeretetben testesül meg, jó útra terelheti az életedet.

Szepes Mária


A csodálkozást soha ne feledd!
Akard a szépet, a jót mindig megtedd!
Bölcsek aranyának mágnese a lelked.

Dr. Domján László


Ha kudarcot vallunk, az gyengíti az önbizalmunkat.
Fontos, hogy a kudarcokat leckének tekintsük. Akinek nincsenek kudarcai, sosem fog mellé az életben, nem követ el hibákat, az nem sokat fejlődik.
Én, ha hibát követek el, ha melléfogok, ha kudarcot vallok, két kérdést teszek fel magamnak (és ezt neked is javaslom):

1. Mit tanulhatok belőle?
2. Hogyan fordíthatom a magam hasznára?

Kahlil Gibran


Minden tél szívében rejtezik egy vibráló tavasz,
és minden éj leple mögött ott vár egy mosolygós hajnal.

Müller Péter


Az ember sohasem azért lesz szomorú, mert a bánat kívülről rátör - hanem mert belülről csinálja. Az érzéseink sohasem kívülről szakadnak ránk, hanem belülről.
És belül mindig azt érezzük, amit megengedünk magunknak!

Henry Drummond


Ahogy visszanézel az életedre, mindig azok a pillanatok magasodnak ki, amikor másokért tettél valamit.

Csernus Imre


A könnyebb utat mindig könnyebb választani, ezt hívják menekülésnek, de van egy rossz hírem: a könnyebb úton soha nem lehet olyan sikerélményeket szerezni, amelyek önbizalmat adnak.

Müller Péter


Ahogy egy élő sebünkbe sem engedünk bárkit belenyúlni - csakis azt, aki gyógyítani tud -, lelkünk sebeit is csak annak szabad föltárni, akinek a tartós (tehát maradandó) szeretete bizonyossá vált előttünk.

Andrew Matthews


Egész életünkben arra lettünk kondicionálva, hogy bizonyos gondolataink legyenek a dolgokról.
A gondolatok tesznek bennünket boldogtalanná - de a gondolatainkat megváltoztathatjuk!
Az életszínvonaladon úgy javíthatsz, ha a gondolataidon javítasz, és gondolataid hatással vannak érzéseidre.

Paulo Coelho


Akármelyik oldaláról nézed a hegyet, mindig másnak fogod látni, pedig ugyanaz a hegy.
Minden ilyen, ami a teremtés műve: egyazon Isten más-más arcát mutatja.

Egyik nap, amikor hazaérkeztél egy hosszú, fáradt nap után, egy pillanatra megálltál az ajtóban, mintha kintfelejtettél volna valamit és haboznál, hogy visszamenjél-e érte. Hajadat meg-meg lebbentette az esti szél, mosolyod napfény volt nekem.

- Kerülj beljebb, kedves - mondtam, s te beléptél, táskádat letetted egy székre. Egymásra néztünk, ajkad picit nyitva; hozzád léptem, arcomat arcodhoz szorítottam, megcsókoltalak. Éreztem bőröd illatát és azt, hogy a fáradtság kezd eltünedezni belőled. Kihúztad magad, egyre erősebben öleltél, s én átvettem tőled minden terhet, minden bánatot és rosszat, amit a nap rádrakott. Kivirágoztál, homlokodon és nyakadon az élet apró harmatcseppjei csillogtak, s megéreztem belső tüzed illatát.

Marcus Aurelius


Az, hogy milyen a boldog ember élete, gondolatai milyenségén múlik: így hát ügyelj erre!
Ne fogadj be sötét, negatív gondolatokat.

Douglas Pagels


Minden nap téged hív, hogy megtöltsd szívedet annyi mosollyal, amennyi csak belefér.

Sophie Kinsella

Még ma is, amikor látom, hogy igazi mosolyra derül az arca, megmelegszik a szívem, mert tudom, hogy nem olyan, mint más. 
Azért mosolyog így, mert vele vagyok.
Miattam.

Pál József


Borzas hajam ujjaid után vágyik,
nem a rendért, simogatásért nyöszörög.

Baranyi Ferenc


Tél van helyetted - elmentél a nyárral,
tenyérnyi ég sem símogatja formád
fagyott nyomát a parthomokban immár.

Jorge Bucay


Megnyílni, és bízni benne, hogy a másik olyannak fogad el, amilyen vagyok - ez a szeretethez vezető út.

Paulo Coelho


Ha fejlődni akarunk az életben, meg kell értenünk,
mi a különbség "jó" és "jobb" között.

Lisieux-i Kis Szent Teréz


Nem az az igazi nagy tett, ha sokat adunk, hanem, ha nagyon szeretünk.

Szepes Mária

Az, aki nem a saját útját járja, előbb-utóbb megbetegszik, hiszen minden fizikai fájdalom, rossz érzés üzenet a lelkünktől. A lényeg, hogy azzal foglalkozz, ami Te vagy, találd meg az életben a megfelelő segítőtársakat, és teremtsd meg a belső harmóniádat.
Csak ez számít, semmi más.

Müller Péter


Sokkal erősebb vagy, mint hinnéd!
Mindent kibírsz, mindent elviselsz, és ha mozgósítani tudnád erőidet, egy hegyet is elhordanál, és a legnagyobb fájdalom sem roppantana össze.
Igazi természeted isteni és erős.
Ami gyengeség benned, az téves gondolat, rossz lelki megszokás és nem valódi érzés.

Robert T. Kiyosaki


Az élet a legjobb tanár.
Az élet általában nem beszél hozzád.
Csak lökdös ide-oda.
Minden lökéssel azt hozza a tudomásodra, hogy "ébredj fel!
Valamit meg akarok tanítani neked.

Cecelia Ahern


Végig azt éreztem, hogy most élek csak igazán.
Boldogan ujjongtam mellette, hogy érezze, minden rendben van, nincs semmi hiba, most az a dolgunk, hogy sodródjunk, mint a hópelyhek, nem tudva, milyen irányba haladunk.

Popper Péter


Sötétben és hidegben nem lehet élni.
Meg kell őriznünk önmagunk és kapcsolataink fényét,melegét.

Lutz Van Dijk


A szerelem hevében sokan úgy érzik magukat, mintha a "hetedik mennyországban" lennének, és ilyenkor teljesen közömbös számukra, hogy hol is van az a mennyország.
Talán bennünk, amikor valakit szeretünk, és ő viszontszeret.

Csurai Zsófi


tudod
akkor hiányzol a legjobban
mikor az épp aktuális napot
mindenki tökéletesnek látja.

Müller Péter


Önmagunk megfigyelése és legyőzése a legnagyobb csatánk.