Paulo Coelho


Az elkövetkező 365 nap mindegyikén úgy tekintek mindenre és mindenkire, mintha először tenném - különösen az apró dolgokra.

Jókai Mór


Hogy volnánk mi szegény emberek, mikor nekem itt vagy te; teneked meg itt vagyok én?!

Paulo Coelho


Az emlékek szeszélyesek, tele vannak képekkel, apró részletekkel, jelentéktelennek tűnő hangokkal, amelyek még mindig össze tudják szorítani a szívünket.

Wass Albert


Most tanultam meg, hogy nem arra kérem Istent, hogy teljesítse azt, amit én elterveztem, hanem hogy segítsen megérteni, mi az értelme annak, amit ő tesz velem.


Juhász Gyula: Karácsony felé


Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Feldmár András


A szeretet egyik alapvetése az, hogy tudnálak bántani, de nem foglak.

Müller Péter


Sérüléseinknek nem az a céljuk, hogy "meggyógyuljanak", hanem hogy erősebbé és bölcsebbé váljunk tőlük.
Ezt tudd, miközben szenvedsz.

Tatiosz


Azt hiszem, könnyű boldognak lenni.
A nehéz időkben arra gondoltam: legyen erőm önmagamhoz. Hiszen csak az bírja el a világ súlyát, aki magát a kegyetlen helyzetekben elviseli.
Aztán erre gondoltam: szeretnem kell magam, főleg gyámoltalan, elesett pillanataimban. Hiszen ilyenkor éppen a szeretet kevés, pedig nagy szükség volna rá.
Majd úgy éreztem: meg kell erősítenem a szívem, hogy képes legyek megbocsátani magamnak, és azoknak, akik ezt felém nem tudják megtenni.
Végül felsóhajtottam: édes pillanat, szabad vagyok! Azt hiszem, ez volt a lelkem szava. És boldog voltam.

Hioszi Tatiosz


A legtöbbször nem azt látjuk, ami van, hanem azt, amit látni szeretnénk.

Müller Péter


Akik rosszat mondanak rólad, azoknak a szándékaik rosszak. Akkor is, ha ez nem tudatosult bennük s azt hiszik magukról, hogy őszinték. Nem azok!


Azért van síró, hogy vigasztald,
az éhező, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
hogy terhüket te segíts hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják.
Mélység felett van csak magasság.
Hogyha más gyötrődik, szenved – azért van,
hogy te befogadd szívedbe boldogan.
Megmutattad néha legalább,
hogy lelked által enyhült, szépült a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt
ott is, ahol eddig minden tiszta volt?

Mi vagy?
Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Valahol rég… siess… keresd,
Ki van jelölve a helyed.

Csak ott leszel az, aminek Isten szánt,
másként céltalan lesz az életed,
s a sors ekéje bármily mélyen szánt,
mag leszel, mely kőre esett.
Elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, mely kárba veszett,
mit sohasem kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan.
Cserép, melyben nem virít virág,
s nem veszi hasznát
sem az ég, sem a világ.

Wass Albert


Hamarosan rájössz, hogy ami benned fáj, (...) csupán emlékezés. És mert emlékezés, nem is fáj talán.
Mert szép az, hogy mindez volt, és úgy volt, ahogyan emlékezel rá.
Jó, hogy van mire emlékezz, ami szép.

Sarah Dessen


Elfogadtam a jót, amikor jött, és a rosszat is ugyanúgy.
Tudtam, hogy idővel elmúlik mindkettő.

Albert Tímea


Ha tehetném, minden régi sebed begyógyítanám.
Lecsókolnám ajkadról a félelmet és remegést.
De helyette csak csendben remélem, hogy ez a fél szív itt bennem kiegészít benned valamit.

Paulo Coelho


Az emberek változásra vágynak, de közben azt is akarják, hogy minden maradjon a régi.

Rae Smith


Sose félj attól, ha összetörsz, mert ez egy lehetőség arra, hogy úgy rakd össze magad, ahogyan mindig is akartad.

Antoine de Saint-Exupéry


Soha ne nézz hátra, ne feledd, hogy a legcsodálatosabb legendákban az, aki hátranéz, kő- vagy sóbálvánnyá változik.

Consuelo de Saint-Exupéry


A könnyek nem csak ölni tudnak, a könnyek meg is tisztítanak.

Müller Péter


Minden más elszakad, megrozsdásodik, tönkremegy, megszűnik, de a szeretet - ha igazi - maradandó kapcsolatot jelent.

Wass Albert


Föl kell építeni a békességet ezen a világon.
És békességet építeni csak jóindulatból lehet.