Hamvas Béla


Három kincs van, a szeretet….az elégedettség…és az alázat.
A szeretet teszi az embert bátorrá , az elégedettség teszi az
embert nagylelkűvé , az alázat teszi az embert képessé arra.
hogy uralkodjon.

Gyurkovics Tibor

Ha az ember igazán él, akkor nagyot mer, nagyokat bukik, és a bukásokon, poklokon, tisztítótüzeken át azért eljut az üdvösségig.

Kahlil Gibran :Homok és Tajték


Hallgatást a fecsegőktől, türelmet a türelmetlenektől,
szívélyességet a barátságtalanoktól tanultam, furcsa,
de nem vagyok hálás mindezeknek a tanítóknak.

Őri István :Napok


Valaha voltál
nekem, nekünk...

Napok teltek el azóta
és csillagok
miket el akartam érni
hogy Téged elérjelek
napok
és nehéz éjszakák
miket túl akartam élni
hogy Téged elérjelek
messze vagy
túl a csillagokon
a nappalokon, az éjeken

el akarlak érni
túl a csillagokon
túl mindenen
mert nagyon szeretlek
Téged
túl minden emberi mértéken
túl Istenen
túl a végtelenen
túl a szerelmen
szeretlek
Téged.

Popper Péter


"Figyelj csak! Ma van az a holnap, amitől tegnap annyira féltél."

Gondolati háttér:
A szorongó embert leginkább a képzelete gyötri meg. Irreálisan felnagyítja a jövő félelmetes lehetőségeit. Ennek az az oka, hogy a szorongás tárgyat keres magának, amihez hozzátapadhasson. Tárgytalan félelmeinket legalább érthetővé akarjuk tenni a magunk számára. Ez a folyamat utólagos: először van a szorongás, azután hozzákapcsolódik egy elképzelt lehetőséghez. Mennyit féltünk fölöslegesen a holnaptól, amely eljött, sőt ma már múlttá vált– túljutottunk rajta, és az elképzelt rémségek sehol sem voltak. Olyan ez, mint egy vizsga vagy egy műtét. Mennyire félünk tőle, s utólag csöndben azt mondjuk: Ennyi volt az egész?

Schäffer Erzsébet


Ha valamiért vagy valakiért áldozatot hozok, az nem elvesz belőlem,
hanem hozzám ad. Annak a lemondásnak az ereje belém költözik...
A dolgok láthatatlanul, a rajtunk túli világban összefüggenek.

József Attila


A Nap lement. És én még várok, várok.
Terád várok. Nem jössz? És sírdogálok:
Szivemre a bánat halk csöppekben csurog.

Paolo Giordano


A döntések pár másodperc alatt születnek, s aztán egy életen át bűnhődik miattuk az ember. (...) Most azonban résen volt: tudta, hogy ezek azok a másodpercek, és hogy ezúttal nem fog hibázni.

Lucien del Mar


A túlzásba vitt gondolkozás elveszi az élet élvezetének képességét.
 Elég az, ha nyitott szívvel jársz-kelsz.
Az igazán értékes dolgokra és emberekre így is rátalálsz majd...

Osho: Szerelem


Mi történik ha két ember szereti egymást?
Csak a jelenben élnek, csillog a szemük,
nem gondolnak a múltra vagy a jövőre, arra, hogy ez miért csinálom,
mi ebből a hasznom...mi lesz ennek a következménye...
A szerelmes, az az igazi szemével lát, és nem csak lát hanem meglát.

Popper Péter


"Nem lehetek olyan fontos mások számára, mint önmagamnak.
Saját dolgaim súlya nagyobb bennem, mint a külvilágban."


Gondolati háttér:
Milyen hamar megfeledkezünk mások problémáiról, nehézségeiről, kudarcairól! Mennyire átsiklunk mások sikerei, örömei felett!
Egy másik ember ugyanígy van velünk. Ezért nem szabad túlértékelni a "Mit szólnak hozzá?" - jelentőségét. Az embereket nem foglalkoztatja annyira a mi problémánk, szégyenünk, kudarcunk, mint minket. Ugyanígy örömeink, eredményeink sem.
Mennyit marcangoltuk magunkat, szégyenkeztünk értelmetlenül.
Hányszor bántódtunk meg fölöslegesen.

Popper Péter


Ott táncolunk egymagunkban szomorú színpadunk közepén, lakható, vagy kevésbé lakható díszleteink között. Tényleg, megkérdezted már magadtól, hogy mennyire lakhatók a díszleteid?

Szabolcsi Zsóka


Lyukas zsebű senki vagyok, de virágokból szőtt álmok közt
terelgetem hétköznapjaim bárányfelhőit.
Zengő zivatarban barlangba búvok, napsugaras nyárban friss

forrásvízzel hűtöm forró homlokom.
Kapkodok szálló hópihék után, s pillangószárnyon

csapongnak gondolataim...
Szeretem megörökíteni azt, ami tetszik nekem, képpel,

hanggal, verssel.

Talán néha sikerül... ilyenkor jó élni...

Nagy István Attila


Bárhogyan is igyekszünk az ünnepeket megfosztani ragyogásuktól, bármennyire is azt halljuk, hogy minden nap egyforma, az ember számára mégis különböznek a napok.Van, akinek a legközönségesebb
hétköznap is az ünnepélyesség érzésével telítődik.Vannak tehát napok,
amelyek – valamilyen okból – fontosak számunkra.

Hankiss János


Úgy élj, hogy visszanézhess. Ne haraggal, hanem örömmel forgathasd át emlékeidet, visszafelé. Nehogy sajnálkoznod kelljen…
Okosan élj. De főleg: szépen. Gazdagon, ne a szó anyagi értelmében, hanem szellemeikben.
Ahogy a vonuló vadak hagynak nyomot maguk után, úgy hagyj te is. Hogy rád találjanak, ha keresnek. Hogy rád találhasson, aki keres. Hogy ne felejtsék el a vonulásodat.
Jeleket hagyj a világban, téged jelzőket. Gondolatokat, amelyek rád mutatnak. Emlékeket, bármilyen, csak markáns legyen. … akkor jól éltél. Akkor éltél helyesen.
Úgy élj, olyan megfontoltan, okosan és szépen, hogy még az elmúlás fájdalmát is eltakarja a jóleső emlékek felizzó melege. Úgy élj!

Dr Csernus Imre


Az élet csataterei nem ugyanolyanok. Ha az egyik csatatéren elbukom, ha az első ütés után megfekszem, nem baj, mert közben tudom, hogy a másikon meg nyerek. Vannak kudarcaim és szomorúságaim is.
Olyanok is, amilyeneket már soha az életben nem fogok tudni helyrehozni. De vannak örömeim is.
A kettő mérlegelése dönti el mindig az aktuális hangulatot és közérzetet.

C. G. Jung


Valójában szomorú tény, hogy világunk és az élet kérlelhetetlen ellentétekből áll: nappal és éjszaka, boldogulás és szenvedés, születés és halál, jó és rossz. Még csak biztosak sem vagyunk, hogy az egyik felér a másikkal, a jó a rosszal vagy az öröm a fájdalommal. Élet és világ: csatatér, mindig is így volt, nem is lesz másképp, ha pedig volna, hamarosan vége lenne a létnek. Kiegyenlített állapot sehol sem létezik.

Defoe


...ilyen az ember, sohasem látja helyesen a sorsát, míg az ellenkezőjét is meg nem tapasztalja. Csak azt tudja igazán értékelni, ami elveszett...

Móra Ferenc


Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha. Nem vagyok csillag csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek.

J. D. Salinger: Zabhegyező


Rájössz majd, hogy nem te vagy az első, akit megzavar, megrémít és undorral tölt el az emberek viselkedése. Semmi esetre sem vagy egyedül a listán, ez izgalmas és serkentő felismerés lesz. Nagyon, nagyon sok ember volt már ilyen erkölcsi és lelki válságban, mint te most.
Szerencsére volt köztük, aki feljegyezte az akkori problémáit. Tanulsz majd belőlük, ha akarsz. Mint ahogy egyszer, ha valamit már felmutattál életedben, valaki más tanul majd tőled. Csodálatos, kölcsönös folyamat.


Szebben csillog mindennél. Színe, mint a naplemente, a végtelen kék óceán, a tarka tavaszi erdő, a vörös rózsa, a zöld mohával benőtt kő,
a barna kávé, a piros száj. Színében benne van minden, ami szép, ami fontos, ami boldogságot, nyugalmat ad. Színében benne van egy egész történet. Két ember története. Benne van az egész világ, maga az Élet. Ezt látod benne. Hogy milyen a valóságos színe? Talán nem is tudod. Talán megfejthetetlen. De a színében szeretet van, csoda van, élet van.
A színében ott van ő, és ott vagy te. Két szem - egy pár.
És bennük két lélek – egy pár.

Létezik ilyen szempár.

Anthony de Mello


Egy asszony azt álmodta, hogy új üzlet nyílt a piacon. Benyitott,
s legnagyobb meglepetésére Isten állt a pult mögött.
- Mit árulsz itt, Uram?
- Mindent, amit a szíved kíván - válaszolta Isten.
Az asszony magába szállt.
- Lelki békét, szeretetet, boldogságot, bölcsességet és félelemtől való szabadságot szeretnék…
De nem csak magamnak, hanem minden embernek a földön.
Isten mosolygott.
- Azt hiszem félreértettél. Én nem árulok gyümölcsöt. Csak magokat.

Antoine de Saint-Exupéry


Az ember könnyen sírva fakadhat, ha engedte magát megszelídíteni...

Müller Péter


Az ember nem hozhat ítéletet sem önmaga, sem mások fölött. Mert nincsen abban a helyzetben, hogy az igazságot áttekinthetné. Az igazságot rá kell bízni Istenre. Aki tudja, mi az igazság, s aki nem büntetni, de gyógyítani akar.

Osho


Számomra és és a hozzám hasonló emberek számára a melegség maga az élet. Minél több melegséget adunk egymásnak, annál több melegség, annál több élet lesz bennünk.

József Attila


Ó, úgy szeretnék eggyé lenni véled!
Hogy folyna eggyé vérem és a véred,
Mint szélvész ültén két fáradt folyam.

Janikovszky Éva


„Ha az ember boldogtalan, akkor mindig tudja, hogy miért az. De hogy mi mindenből tevődik össze az a boldogság, ami könnyet csal az ember szemébe - ezt már sokkal nehezebb felsorolni.”


- Minden bajra lehet gyógyírt találni, és gyakran megesik, hogy ez a gyógyír mindössze egy szó.
- Megbocsátás. Félretenni a büszkeséget.

Paulo Coelho


A szerelemhez vezető út nagyon nehéz. (...) Mert ez az út vagy az égbe röpít, vagy a pokolba taszít.

Tornay András:Megfejtettelek


Megfejtettelek.
Szótlanul csodállak.
Titkod betakar,
Rám simul békéd
Magammal viszlek
Miközben feléd megyek
Magamban hordozlak
Miközben hozzád tartozom.
Csillagfüggöny
Hópalást
Ma észrevettem,
Hogy megsimogattál.
És csak nekem hegedültél
És én csak minden hetedik hangot értettem
De bennem is szólt a dal.
Mégis.

Stephanie Dowrick


Elismerés, csodálat, nagylelkűség, megbocsátás:
ezek a szeretet alapjai. És a humor a védőernyő fölötte.

Baltazar Gracian


Tudjunk segíteni magunkon. Nagy bajban nincs jobb társ az erős szívnél; ha gyöngeség fogná el, pótolják a közelébe eső szervek. Kisebb a vesződség, ha segíteni tudunk magunkon. Ne adjuk be derekunkat a sorsnak, mert ettől egészen elviselhetetlen lesz. Némelyek keveset tesznek bajaik ellen, és megkétszerezik azokat, mert nem képesek elviselni. Aki már ismeri magát, meggondolással pótolja gyöngeségét: az okos mindent legyőz, még a csillagokat is.
 

Müller Péter


A lelki szeretetben énünk kőkemény falai megrepedeznek,s mint az árvíz kilépünk magunkból,s a másik világát is elöntjük.Még akkor is,ha ez a világ tele van gátakkal,akadályokkal,szögesdrótokkal.S mindezek hiába bántanak,sértenek,karcolnak,vagy sebeznek.És bárki,aki hozzánk is belép szöges,tüskés,csapdákkal és akadályokkal teli országba jut.Onnan tudod,hogy valaki szeret,hogy túllép ezeken a bántó akadályokon,sérelmeit megbocsátja,hibáidat eltűri,s elfedi.
És jön tovább,és helyet csinál magának benned:mert szeret.

Vincent Van Gogh


Minél többet gondolkodom felőle, annál erősebben érzem, hogy nincs semmi, ami olyan mélységesen művészi volna, mint az embert szeretni.

Leo F. Buscaglia


Szükségünk van arra, hogy néha odajöjjön hozzánk valaki, vállon veregessen, és azt mondja;˝te, ez tényleg jó nekem nagyon tetszik˝ hát nem lenne csodálatos , ha megdicsérnénk egymást az eredményeinkért, s nem mindig pusztán a hibákat rónánk fel.

Kun Magdolna


Életünk szerelem morzsái,
mint arany ékszerek, felcsillannak néha, majd halványak lesznek, de csak a külső burkot koptatja a végtelen idő, belülről örökké úgy ragyog, mint egy gyémántkő...

Komáromi János


csak egy érintés
megrezzent selyembőröd
kívántam újra.

Latinovits Zoltán


"Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy szárnyaim újranőnek."

Paulo Coelho


"Növekszünk, változunk, néha észreveszünk magunkban egy-egy hibát, amit ki kell javítani, nem mindig a legjobb megoldást választjuk, de a megpróbáltatások közepette tovább élünk, létezünk, és igyekszünk szilárdan állni, hogy méltóságot kölcsönözzünk, de nem a falaknak, s nem is a kapuknak és az ablakoknak, hanem annak a belső, üres térnek, ahol imádjuk mindazt, ami számunkra kedves és fontos."

Grace klinika


"Talán szeretünk szenvedni, talán belénk van programozva. Mert e nélkül talán nem éreznénk, hogy vagyunk. Hogy is mondják? Miért csapkodom magam ostorral? Mert annyira eszméletlenül jó, amikor abbahagyom. "

Cs.Szabó Virág


Hová rohansz? 
Miért engeded hamis-gyöngyként szétszaladni elmédben a gondolatokat?
Állj meg! 
Csöndesedj le! 
Mert egyedül a csönd az, amely megmutatja számodra: rohanásod hiábavaló, és kártékony. Hiszen riadalmad csak elválaszt a felismeréstől: a világban minden rendben van.
Te teremted a káoszt - magadban. 
Ahogyan gyógyító megoldásra is egyedül Te találhatsz. Magadban.

...

Ülj le és időzz a csöndben. 

Így születnek a tiszta válaszok.

Popper Péter


A lényeg: ne égj a saját múltad tüzén! Mert az maga a pokol. Ráadásul te választottad.

Szuda M. Barna


Õszre emlékeztető reggel.
A fény kiröhögi a lila organzát.
A polcon, porcelánfejû babák hosszú sora emlékeztet arra, hogy mennyire nehéz szöget verni a Nélküledség vájta semmibe.

Michelle Richmond


Az ember valahogy talál módot arra, hogy túlélje élete legborzalmasabb élményeit. Valahogy eltelnek a napok, egyik a másik után, és összetörve, elkeseredetten, de csak megyünk tovább. Telnek a napok, és mi csak sodródunk velük, néha megdöbbenve, hogy még mindig élünk.


Szeretném meglopni a holnapot.
Percnyi bizonyosságot csennék
csak türelmetlen magamnak,
fehér botként mint a vaknak –
támaszul.

Csapongó képzeletem mámorba
fúlt felén, rabul ejtett gyönyörpillék
repkednek zabolátlanul, áhítva
tenyered melegét, vélt szabadságra
vágyva.

(Tiéd-szerelem. Ezernyi lepkébe
zárva)

Nélküled időtlenül. Veled, örökre.
Éhed, szomjad csábított örömre,
míg meztelen lelkem cicomáztad
könyörtelenül, aggattál rám ólomba
mártott terheket.

Zaklatott képzelet - átüt véremen.
Ajkad méze kísért, mennybe emel,
majd kortyonként józan valóságba
taszít. Lopnám a holnapot. Veled.
Nélküled megvakít.

Szeretlek.
Tegnap, ma, holnap.
Egyszerűen csak így.

Gámentzy Eduárd:Kérés


Amikor egyszer
Elhagy a lélek,
Egyedül leszek,
-Gyere és védj meg!

Mikor a hajnal
Nem jön el többé,
-Fogd meg a kezem!-
Ne váljak köddé!

öröm


Az öröm olyan, mint…a tánc, amelyet senki sem akar befejezni.

Müller Péter


"Senki sem tökéletes. (...) Ez távol van még. Mi még úton vagyunk. Amíg úton vagyunk, félünk. És szenvedünk. És "tökéletlenül" szeretünk. Nem baj. Ez a mi embersorunk. Szeretni tökéletlenül is gyönyörű."

Kovács Erika:Ahogy


ahogy nézem
ahogy érinteném

és nem a vágy
nem az ábránd

hanem a tiszta gondolat

ami mutatja
valójában ki vagy bennem...

Müller Péter :Jóskönyv


"Tükörbe nézni mindig kockázatos dolog. Lelkében más képet őriz az ember magáról, mint ami kívülről látszik: arcunk olyan, mint az előhívott kép: minden rajta van. Az is, amit magunkban letagadunk. Az is, amit az élet írt rá. Az ember életműve az arcára van írva."