Weöres Sándor: A jóságról


Ne kívánd senki szeretetét.
Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán.
Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád.
Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.

Müller Péter


Ami összevaló,egymásra lel.

Hioszi Tatiosz


Ne hajolj meg a sors előtt, csak azért, mert az úgy kívánja. Célod van, s aki ismeri a célt, merje birtokolni a rávezető eszközöket is.
Ha mégis elgyöngülnél a cél előtt, fordulj a szívedhez tanácsért.
Egy kis késlekedés nem árt: ami hamar áll elő, hamar a semmibe vész.
Nincs jobb társ az erős szívnél, mely a kellő pillanatban átsegít a bajokon.
Élj a szív törvénye szerint!
Akinek célja: a helyes élet - annak eszköze: az emberség. 

Ady Endre


Mindenkinek igaza van, aki hisz.
Lehet hinni az Életben, a Szerelemben, az Istenben, a Túlvilágban.
Még a hitetlenségben is lehet hinni.
Csak higgyünk valamiben. 

Hermann Hesse


Létezik benned a csendnek egy olyan tisztása, egy rejtett szentély, ahová bármikor visszatérhetsz, és ott az lehetsz, aki valójában vagy. 

Ralph Waldo Emerson


Összehasonlítottam magam egyik barátommal, aki mindent meg akar kapni a világtól és csalódott, ha nem a legjobb jut neki.
Azt tapasztaltam, hogy jómagam egyre inkább a másik végletnél indulok, nem várok semmit, és hálás vagyok mindenért, még a legkisebb dolgokért is. 

Fekete István


Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a fülem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli villódzása, de mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett minden, ami Szeretet. 

Emily Bronte


Ő sokkal inkább én, mint jómagam.
Bármiből van is a lelkünk, az övé s az enyém egy.

Charles W. Eliot


A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok; a legelérhetőbb és legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek.

Dalai Láma


Az, hogy szenvedünk-e valamitől vagy sem, nagymértékben azon múlik, mi magunk hogyan válaszolunk az adott helyzetre: mennyire vagyunk érzékenyek, nem vesszük-e túl komolyan a dolgot.

SenecaMéltóképpen élj, hogy méltóképpen ítéltess.
Ne tégy semmit mások kárára, örülj mások szerencséjének, indítson meg az elesettek balsorsa, és mindig tartogass egy könnycseppet a szívedben az arra rászorulóknak. 
Ne feledd: emberhez méltóan kell élned, hogy méltó légy e magas cím viselésére.
Hívd segítőtársul a bölcsességet.

Paulo Coelho: A lélek szemeivel


Nyolcvanéves korában az argentin író, Jorge Luis Borges meglátogatta Mexikót. A szerkesztője mesélte el nekem, hogy hét nap előadás-, konferencia- és ünnepségmaraton után Borges arra kérte őt egy délután, hogy hagy látogassa meg az azték piramisokat.
A szerkesztő elmondta neki, hogy az utazás nagyon kimerítő, taxival, repülőgéppel és terepjáróval lehet csak eljutni oda. Borges nem tántorodott el szándékától és végül elintéztek mindent, hogy elmehessen Uxmalba.
Borges éjfél körül érkezett meg egy kimerítő nap után. Leült egy X. században épült piramis elé, és mintegy fél órát töltött ott szótlanul. Aztán felállt és megköszönte a kísérőknek a délutánt és a felejthetetlen látványt.
Mint tudjuk, Borges vak volt.

Ez azonban nem gátolta a lelkét abban, hogy megértse, mi volt körülötte.

Márai Sándor


Ne félj a világtól.
Csak az ismeri önmagát, aki a világ fölé hajolt egyszer.
Látott mélységet, magasságot és nem szédült el.

Müller Péter


Amíg szeret valaki, többnek lát, mint amilyen vagy.
Szebbnek, okosabbnak, kedvesebbnek, kívánatosabbnak.
Fölfelé néz rád. 
Nagyobb értéknek vél, mint amilyen vagy.

Szepes Mária


A gyógyító öröm egyenletes napsütés belül.
Ez az élet kiolthatatlan lángja, amely kezdet nélküli s végtelenbe rezgő derűvel világítja meg a körülötte hullámzó erők szimbólumokban kifejeződő jelbeszédét.

Weöres SándorNe azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem mijük van:
mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik.
Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni.

Várnai ZseniMert messze vagy, mert messze vagy, 
olthatatlan a szomjúságom, 
hangodat, hogyha hallanám, 
nem lenne több szomorúságom, 
hogyha látnám szép arcodat, 
le nem venném a szemem róla, 
s titkon néznélek éjjel is, 
álmodban, amikor nem tudsz róla.

József AttilaAz árnyékok kinyúlanak, 
a csillagok kigyúlanak, 
föllobognak a lángok
s megbonthatatlan rend szerint, 
mint űrben égitest, kering
a lelkemben hiányod.

Wass Albert


Megállt a hóvirág előtt. Lehajolt, nézte. Mitől ilyen a hóvirág? Mitől ilyen fehér? Mitől zöld a zöldje? Mitől búvik elő a föld alól? Ezt a Jóisten csinálja? Valaki kell csinálja mindezt, az biztos. Mert magától miképpen nőhetne ki virág a földből? Miképpen lenne madár? És ki tanítaná meg a madarakat annyi szép hangra? És ki festené meg a tollukat annyi mindenféle szép színre, a madarak tollát és a virágok szirmát és a fákat és a napsugarakat és mindent, ha nem a Jóisten? 

Ady Endre

Az élet a csodáké,a sorsé,s megrendülni nem szabad sem az életen,sem a csodákon,sem a sorson.

Márai Sándor:Gyöngédség


Két napja lombhullás.
A fák hervadt karokkal lenyúlnak és megsimogatják a didergő földet.

Müller Péter


Nem kis feladatra vállalkozol,ha a saját lelkeddel barátságot akarsz kötni.

Paulo Coelho – A valkűrök


A világnak semmi másra nincs szüksége, mint példákra, olyan emberekre, akik az álmaik szerint tudnak élni, és képesek harcolni az elképzeléseikért.

Márai Sándor: Az idegenek


Nem tudnak semmit, a legegyszerűbb dolgokat sem, nem tudják, 
hogy néha segít egy verssor is vagy az,
ha fél órán át egyedül ülnek egy sötétedő szobában.

Osho :SzerelemHa szeretsz...az érzés egész lényedre kiterjed, testedre, lelkedre értelmedre. 

Müller Péter: Isten bohócai


A szeretethez kell hűségesnek lennünk, minden más eszme: rögeszme.
Szeressetek akkor is, ha nem szeretnek, ha üldöznek  vagy kinevetnek.
Egyszer kölcsönadom nektek a szememet.
Nézzetek vele!

S akkor látjátok majd, hogy az ember nem gyűlöletre, hanem szeretetre – és főleg sajnálatra méltó.

Müller Péter: Isten bohócaiEgy működő és fényes cirkuszban is lehet a bohóc nagyon szerencsétlen és boldogtalan!
És egy haldokló cirkuszban is lehet végtelenül boldog – ha a szíve vidám!...minden itt dől el!...
A menny és pokol bennünk van.

Osho


Légy olyan hálás a létezésnek, amennyire csak lehetséges - apró dolgokért is, ne csupán a nagy dolgokért... a puszta lélegzésért. Semmilyen jogos követelésünk nem lehet a létezéssel szemben, ezért minden, amit kapunk: ajándék.
Legyen benned egyre több és több hála és köszönet; engedd, hogy ez legyen benned a legmeghatározóbb. Légy hálás mindenkinek. Ha megérted a hálát, akkor hálát érzel azokért a dolgokért, amelyeket társaid pozitívan tettek. Sőt azokért a dolgokért is hálás vagy, amelyeket megtehettek volna, de nem került rá sor. Hálát érzel azért, mert valaki segített neked - ez csupán a kezdet. Majd hálát kezdesz érezni azért is, mert valaki nem ártott neked - megtehette volna; kedves volt tőle, hogy nem tette meg.
Amint egyszer megérted a hála érzését, és engeded mélyen magadba ivódni, mindenért hálás leszel És minél hálásabb leszel, annál kevesebbet panaszkodsz és morogsz.
És ha egyszer eltűnik a panasz, eltűnik a boldogtalanság is.
A boldogtalanságot a panasz élteti.
A panaszkodáson és a panaszkodó elmén csimpaszkodik.
A hála lehetetlenné teszi a boldogtalanságot.
Ez az egyik legfontosabb titok, amit meg kell tanulnod.

Kovács Erika


Ma
reggel
a Nap fénye
várt rám 
és hiányod.
Talán a remény
ha
holnap
kinyitná
álmos szemét
miként
a hóvirág is
kidugta
 fagyos földből 
apró fejét 
rám találnál
és
Rád
én...

Válóczy SzilviaAzt hiszem, most sokkal sebezhetőbb vagyok, mint máskor. 
Kinyílt a lelkem...

Consuelo de Saint-Exupéry


Van egy nagy kikötő az életemben,
Te vagy az, és én bármikor, bármilyen időben kikötök ott, mert akkor fogad be engem, amikor csak akarom.

Müller Péter


Mint minden ember, te is külön Mindenség vagy.
A szeretet néha összeköt másokkal - de lazán.
Saját Napod körül forogsz.
Ha így van - márpedig így van! -, fontos, hogy figyelj a Napodra.

Vavyan Fable


Hát persze, hogy szeretlek.
Annyira szeretlek, hogy nem is gondolkozom rajta.
Nem is hajtogatom.
Olyan természetesen szeretlek, ahogy lélegzem, meszesedem, süketülök, hullajtom a hajam.

Vékony AndorRólad álmodtam
S különös borzongás tart
Még most is fogva. 

Szabó LőrincNapfényfüzérbe fogtalak.
De én magam
szomorú maradtam.
Szomorú sípokon
játszottam minden este.
És kövér moha-
ágyamon rólad álmodoztam.

Wass Albert


Nem voltál velem, 
pedig oly szépen jött az este: 
szelíden, mint a szerelem.


Mindig váltani az élet ritmusát.
Tudatosan és figyelmesen cserélni munkát és pihenést, koplalást és bőséget, józanságot és mámort, igen, még gondot és örömet is; tudatosan felállni az élet terített asztala mellől, mikor legjobban esik a bőség, tudatosan bekapcsolni gondokat és feladatokat, melyeknek nevelő erejük van.
Nem elbízni magad semmiféle helyzetben.

Szabó LőrincA küzdés piszkát nem bírom 
s te vagy a béke, 
háborúimból kivezetsz: 
szeretlek érte. 

Gyurkovics Tibor :ViszontÉn látom benne azt amit Isten is lát
megföllebbezhetetlen ragyogásának titkát
amelyben nincs titok csak annyi hogy szeretni
csak azt lehet aki nagyon tud visszaszeretni.

Popper Péter


Megszoktam, hogy napi tizenhat órát dolgozom, és újabban megbotránkozva veszem észre, hogy fáradt vagyok.
Barátaimtól úgy értesültem, hogy az ember idővel megöregszik. 
Titokban mindig azt hiszem, hogy ilyesmi csak másokkal történik.

Paulo Coelho – Alef


- De az imák nem visznek közelebb Istenhez?
- A kérdésre újabb kérdéssel válaszolok. Vajon az imáidtól fog fölkelni holnap a nap? Persze, hogy nem. A nap azért kel fel, mert egy egyetemes törvénynek engedelmeskedik. Isten így is úgy is közel van hozzánk, függetlenül attól, hogy imádkozunk, vagy nem.
- Azt állítod, hogy az imák fölöslegesek? – kérdezi Tatyjana.
- Dehogyis!
Ha nem kelsz föl korán, soha nem fogod meglátni a felkelő napot.

Ha nem imádkozol, Isten hiába van mindig közel, nem fogod észrevenni a jelenlétét.

Latinovits Zoltán


Emlékszem a röpülés boldogságára.
Hiszem, hogy szárnyaim újranőnek. 

Kovács ErikaJó lenne...

valahol melletted lenni
csak úgy
és csak annyira
hogy gyengéd simogatásod alá
szerethessem magam

olyan jó lenne
néha
megszökni magunktól
csak úgy ...egymáshoz.

Márai Sándor


Azt kérded, mi az igazság, a gyógyulás, az örömre való képesség módja?
Megmondom, két szóval.
Alázat és önismeret.
Ennyi a titok.

Mark Twain


A kedvesség az a nyelv, amelyen a süket hallani tud, a vak pedig látni.

Müller Péter


Megpillantalak, mint kívánatos kamasz lányt, s látom a bottal botorkáló, műfogsoros, öreg nénit, akit a romboló idő formál majd belőled - és mindkettőt szeretem.
Így lát a szívem.

Alejandro Jodorowsky


Egy gramm jóság többet ér,mint egy tonna értelem.

Müller PéterAkit megcsap a mulandóság szele, rájön, milyen csoda élni. 
Az "Emlékezz a halálra!" mondás nem fenyegetést jelent, hanem azt, hogy szüntelenül tartsd ajándéknak az életedet - mert minden nap ünnepnap!

Müller Péter


Akármilyen komor, örvénylő viharba kerülünk, ahol már nem látni senkit, egymást sem; akármilyen földrengésen, tornádón, cunamin, hurrikánon repülünk át - tudjunk egymásról!
Hogy jövünk s hogy együtt vagyunk. 

Gandhi


Nem szeretném előre látni a jövőt.
Csupán a jelennel törődök.
Isten nem adott hatalmat a következő pillanat felett.