Müller Péter


Mindenki hozott magával egy természetet és egy sorsot is. Amíg ezt nem tudod, nem ismered még a saját gyerekeidet sem.
A múltunk időtlen. S mivel nem látunk oda, nem ismerjük egymást, a saját gyermekeinket és önmagunkat sem. Ezért lett örök parancs: "Ismerd meg önmagadat!" - mert biztos, hogy nem ismered. Nem tudod, honnan jöttél, és hová mész.

Paulo Coelho


Már annyi meglepő dolgot láttam, hogy a legcsekélyebb kétségem sincs afelől, hogy léteznek csodák, hogy minden lehetséges, s hogy az ember kezdi újra felfedezni azt, amit elfelejtett: saját belső hangját.

Ady EndreHetedhét országban
Nem találtam mását:
Szeretem szép, beteg,
Csengő kacagását,
De nagyon szeretem.

Vavyan Fable


Oly régen és annyira hiányzol, hogy már kívül hordom az idegvégződéseimet.

Popper Péter

 

Egy buddhista gyakorlat arra tanít, hogy a nap végén, lefekvés előtt emlékeztető szavakban írd fel, mi az, amin felizgattad magad, mi esett rosszul, mi háborított fel. A hét végén nézd végig, s ami érzelmileg közömbös, húzd ki. Aztán egy hónap elteltével tedd meg ugyanezt. Látni fogod, mennyit izgatod magad fölöslegesen olyan dolgok miatt, amelyek nem érnek meg semmiféle izgalmat. Mégis: egy adott pillanatban ezek kerekedtek felül. Ismerek olyanokat, akik számára a rossznak van valóságértéke, ha jó történik velük, azt álomszerűnek tartják. Ezeket az embereket elneveztem örömgyilkosoknak.

Müller Péter


Mindenkinek van egy hétköznapi arca, amely olyan, amilyen: látható.
Van egy igazi arca, amely csak ritkán látható, még önmaga számára is.

Márai Sándor


Tükörbe sokáig kell nézni, sokszor és sokáig, amíg végre megismeri az ember igazi arcát. A tükör nemcsak sima ezüstlap, nem, a tükör mély is, mint a tengerszemek a hegyekben, s aki nagyon figyelmesen hajol (...) felülete fölé, egyszerre a mélybe lát, s mindig új és új mélységeket lát, s mindig messzebb dereng az arc, mely a tükör fölé hajol, s mindennap lehull egy álarc az arcról.

Mabel Katz


Különleges tehetséged van.
Van valami, amit mindenki másnál jobban csinálsz.
Amikor felfedezed a tehetséged,lesz valami, amit szeretsz csinálni.
Áldás, amivel születtél. 

Csitáry-Hock Tamás


Hiányzik valaki... És ez rossz. Mert ez nem az az érzés, amikor még magad sem tudod, ki, csak érzed, hogy lelked nem teljes, hogy a másik fél még valahol keresgél. Nem. Ez más érzés.
Mert már tudod, ki hiányzik. Nem általánosságban valaki, hanem Valaki. Egy Valaki. És ez rossz. Szeretnél vele lenni, hallani hangját, látni mosolyát, érezni közelségét. (...)
Ez azt jelenti, hogy van Valaki, aki fontos, aki annyira fontos, hogy mindig szeretnél vele lenni. És ez jó érzés.Hogy van, hogy létezik, hogy megtaláltad. Hogy van, ki hiányozzon.
És bár fájón hiányzik, de már édesen.

Schäffer Erzsébet

És érdemes jónak lenni,mert hihetetlen nagy élményt ad.

J. R. Ward


Ez volt a legjobb, amit az élet adhatott valakinek: társat, akit szerethet, aki viszontszereti, akivel belevéshet valami maradandót az örökké változó idő fájának kérgébe.

Müller Péter


Egy zsenge fűszál küzdelmesen kibújik a föld alól…
Nemcsak gyenge, tapasztalatlan is.
Erejét a keserves küzdelemben szerzi meg. 

Marion Bradley


Ne kicsinyeld le mások terhét, míg ki nem próbáltad a súlyát.

Gárdonyi Géza


Akik szeretik egymást, keresik egymást.
Ha a szél kétfelé fújja őket, térden is visszamásznak egymáshoz. Ha tengert vetnek közéjük, a lelküket küldik által a tengeren: levélben találkoznak.

Márai Sándor


Vannak gyógyíthatatlanul sérült emberek, kiket a kapzsiság, a hiúság és az irigység oly mélyen megfertőzött, hogy nincs semmiféle mód reá, megközelíteni és megengesztelni beteg lelküket. Ezeket szánjad, de kerüljed. Nincs az a nagylelkű cselekedet, önzetlen magatartás, bátor és nemes közeledés, ami segíthet ez embereken. Különösképpen az irigység kínozza ez embereket. Epét hánynak, álmukban felordítanak, hánykolódnak vackukon, mint a nyavalyatörősök, habot köpnek, ha azt látják, hogy valaki munkával vagy a kegyes sors jóindulatával szerzett, elért valamit az életben. Betegek ezek, fertőző betegek. Kerüld a társaságukat, ne hidd, hogy érvelés, bizonyítás valaha is meggyőzheti őket. Mintha a leprásnak akarnád bizonyítani, hogy az egészségesek bűntelenek és ártatlanok! Nem hiszi el. Ha feltárod előttük betegségük igazi okát, meggyűlölnek. Ha érzéseikre akarsz hatni, fütyköst ragadnak. Oly mélyen élnek indulataikban, mint a száműzött sorsában: nem ismernek más megoldást, csak a bosszút.
Ne alkudozz velük, kerüld el őket, s viseld el létezésüket a földön, mint egy sorscsapást.

Müller Péter


Az igazi angyalt a kedélyéről lehet megismerni.
Lényéből szüntelenül árad valami megmagyarázhatatlan derű. Olyan lelkiállapot, melyet az ember csak akkor él át néhány pillanatig, amikor felragyog a nap.

Ara Rauch


Itt vagyok veled.
Rád figyelek, érted élek, és feltétel nélkül szeretlek.

Daniel Glattauer


Sokat gondolok magára, reggel, délben, este, éjszaka és a közbeeső időben, meg közvetlenül előtte és utána, és alatta is.

Vasadi Péter


Helyetted nem tudok élni.
Érted igen.

Müller Péter


Van egy időtlennek tűnő állapot, amikor teljesen magunkra maradunk.
S ráadásul éppen a szakadék fölött, a legnehezebb, legveszedelmesebb helyzetben.
Ilyenkor csak két dolog segít.
Az egyik a múltból ered, mindabból, ami megtörtént már, s amibe itt, az örvénylő semmiben is kapaszkodót lehet találni.
A másik a jövőből üzen, onnan, ahol nincs még semmi, csak lehet... sőt, lesz.

Agatha Christie


Az emberek oly büszkék a gonoszságra.
Különös, ugye, hogy a jó emberek sohasem büszkék a jóságukra. Szerintem ebben szerepet játszik a keresztényi alázat. Ezek az emberek még azt sem tudják, hogy jók.

Elizabeth M. Gilbert


Ismerd be, hogy vannak negatív gondolataid, fedezd fel, honnan kerültek elő és miért, aztán – hatalmas adag megbocsátással és lelkierővel – bocsásd el őket.

Nora Roberts


Még egy harcosnak is értékelnie kell,ha védelmezőre talál.

József AttilaAz árnyékok kinyúlanak, 
a csillagok kigyúlanak, 
föllobognak a lángok
s megbonthatatlan rend szerint, 
mint űrben égitest, kering
a lelkemben hiányod.

Jókai Mór

Mit lehet tenni a tél ellen?Várni kell a tavaszt.

Antoine de Saint-Exupéry


Az ember, ha olyan nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket.

Müller Péter


Ne fojtsd el magadban a szomorúságot, és ne szégyelld a könnyeidet, mert azok a legemberibbek bennünk.

Tornay András : Díszíts fel!Akassz rám időt, mosolyt, érintést 
Szeretnék végre ünnepelni
Ülj mellém szótlanul 
Vigyázzunk egymásra 
- én tudom, hogy nagyon törékeny vagyok!

Müller Péter


Minden reggel, amikor fölkelsz, keresd meg magadban azt a gondolatot vagy érzést, amiért érdemes élni. Nem mindig könnyű. Lehetünk bajban, rossz helyzetben, tartósan nehéz helyzetben is. De egy új nap mégis új nap! És ahogy a földi Nap is minden reggel fölkel és eloszlatja a sötétséget, úgy föl kell hozni a belső napunkat is. Magától nem mindig jön fel.
Művészek - zongoristák, karmesterek, színészek - tudják, hogy az első pillanatban minden eldől. Ezért koncentrálnak. Szedik össze magukat. Keresik magukban azt a nyugodt, pozitív erőt, kedvet és ihletet, amely nélkül semmire sem jutnának.

Ne várd, hogy magától megjön a kedved. Föl is kell idézned.

Popper PéterAhogy idősödtem, egyre inkább rájöttem, hogy Pilinszky Jánosnak van igaza: nincs minden problémának megoldása.
Ne áltassuk magunkat.
Vannak helyzetek, amelyeket - jól, rosszul - legfeljebb elvisel az ember.

Laurell Kaye Hamilton


Szeretem, ahogy megcsillan a hajad a fényben, szeretem, ahogy mosolyogsz, amikor épp nem bujkálsz, vagy nem pózolsz senkinek. Szeretem a nevetésed, szeretem, ahogy megtelik csobogó bánattal a hangod, mint a nyári eső. (...)
Szeretem a szemeidet, a boldogtalanságodat. Szeretlek.

Andrew Matthews


Próbáld ki: egy héten át ne ítélkezz senki és semmi felett! Amikor legközelebb találkozol valakivel, aki sokat beszél, költekezik, folyton panaszkodik vagy nem dolgozik, akkor mondd halkan magadnak: "Teret engedek neked arra, hogy úgy tapasztald meg az életet, ahogy te választod.
Nem tartozik rám, hogy ítéletet hozzak feletted
" Így sokkal derűsebb lesz az életed.

Popper Péter


Az élet tisztelete azt jelenti, hogy a születés és a halál végpontjai között úgy bánunk önmagunkkal és egymással, hogy érdemes legyen a világon lenni.

Müller Péter


Akit az ember szeret, abban följebb néz.
Nemcsak azt látja, aki - hanem azt is, akivé lehet.
Ez a tekintet, vagyis a szeretet szeme a bölcs emberé, aki meglátja a hernyóban a lepkét.
Benne van, csak meg kell szülnie még.

John Lennon

Az őszinteség nem segít, hogy sok barátot szerezz, de mindig segít megtalálni a megfelelő barátokat.

Dean Ray KoontzIstennek van humorérzéke. És mivel ilyen csodálatos
világot teremtett nekünk, joggal várja el tőlünk, hogy még a
legborongósabb napokon is találjunk okot a nevetésre.

Helen Keller


Fordítsd az arcodat a nap felé, és minden árnyék mögéd kerül.

Anne Bronte


Bármennyire tehetetlennek látszhatunk, ha az életben mind ama jót megtesszük, ami hatalmunkban áll, a legkisebb közülünk is sokat segíthet.

Paulo Coelho


Számtalan kilométert gyalogoltam, hogy felfedezzek dolgokat, amelyeket már tudtam, mindnyájan tudunk, csak oly nehéz elfogadni őket.

Marie de Rabutin-Chantal


Ó, kicsikém, mennyire szeretném látni egy cseppet, a hangját hallani, megcsókolni, legalább futólag, ha másképp már nem lehet! Hát igen, hiába, az ilyen gondolatokat nem tudom elnyomni magamban. Nagyon hiányzik nekem, drágám: szívem-lelkem annyira gyötrődik, mióta elszakadtunk egymástól, hogy valóságos testi kínokat érzek.

Müller PéterAz ember sohasem azt hallja, amit mondanak neki, hanem amit a lelkében lefordít magának...
Mindent újrateremtesz magadban, a saját életanyagodból.
Az emlékeidből, tapasztalataidból.
Megdöbbennél, ha látnád, hogy milyen kevés az, ami egyforma. És hogy mennyire élsz egy olyan külön világban, melyet önmagad teremtesz.

Müller PéterAz egységet meg lehet bontani, de törvényszerűen helyreállítja magát. Jó példa erre a mai ökológiai helyzet: mohón, önzőn, szeretetlenül ki lehet rabolni a Természetet - csakhogy ennek a következménye az, hogy a Természet a lázadó embert visszarántja. A víz elnyeli, a tűz elégeti, szomját nem oltja, mérgezett levegőjével beteggé teszi.Minden önző tettünk, amellyel megsértettük a szeretet egységét, visszahatást szül.
Ez a karma. Megtanulni, hogy fájdalmat okozni fáj.
Kifosztani a világot: nyomor.
Rossznak lenni: rossz.
Önzőnek lenni: elhagyatottság.
Nem szeretni: félelem és halál.

Popper PéterŐsi bölcsesség, hogy mielőtt beszélni kezdünk, érdemes megfontolni három dolgot.
Mégpedig azt, hogy amit mondani akarunk, az
– igaz-e?
– lényeges-e?
– jóindulatból fakad-e?

Don Miguel Ruiz


Töltsd meg a szíved elegendő szeretettel, hogy saját magad úgy szeresd és fogadd el, ahogy Isten teremtett. 

Don Miguel Ruiz


Használd arra a szavaidat, hogy szeretetet ossz általuk.

Müller PéterHa Istenhez hűséges vagy, az emberek véleménye másodlagos.
Majd megváltoztatják.
Élni csak fölfelé érdemes.

Szepes Mária


Feladatom, hogy felemeljem azokat, akik nem látnak tisztán, de vágynak a fényre. 

Paulo Coelho


Annyira várlak, és ahogy közeledik a pillanat, egyre jobban akarlak látni. (...) Kevésbé érzem magam egyedül itt, a világ sokkal szebb így, még a rácsok mögül is. És még szebb lesz, ha megjössz. Ezért ezen a hajnalon egészen megnyitom a szívem, és átadom neked, szerelmem.

Müller Péter


Tüzet rakni a jégmezőn, hogy melegedjünk körülötte – ennyit tehetnek értünk a mamák. 

Rabindranath TagoreNem tud elülni a szívem.
Arcod látása nélkül egyre küzdök
keserves, meddő, parttalan vízen.