Ha az éjszaka véget ér,
de még napkelte előtt,
Ölelj át,
vigyázz rám,
mint soha azelőtt
Ha hallgatsz,
én is hallgatok,
nézlek,
s beszívom illatod
Ha beszélsz,
iszom szavaid,
figyelem ajkad
és kezed mozdulatait.
Ha hozzád bújok,
veled biztonságban vagyok
Ha szeretsz,
nem kell úgy tennem,
mint a nagyok;
lehetek az,
aki vagyok.

Wass Albert: Együtt

Együtt daloljuk ezt,
két dalnoka az ősznek,
higgyétek el nekünk:
mi mindig szeretünk, s mindig temetünk,
mindig temetünk.

Temetjük azt, ami volt,

és ami nem jő vissza már.
Mindegy, ha ősz, ha tél, ha nyár:
mi mindig temetünk.

Temetjük azokat, kik messze mennek:

este a reggelt, reggel az estét,
a darvakat, a gólyát és a fecskét;
vándorait kék-fényű tengereknek.

Együtt daloljuk ezt,

két dalnoka az ősznek,
higgyétek el nekünk:
mi mindent szeretünk, s mindent temetünk,
mindent temetünk.

kérdés.

"Olykor elég egy napsugár. Egy kedves szó. Egy köszönés. Egy simogatás. Egy mosoly. Ilyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldoggá tegyük azokat, akik körülöttünk élnek. Akkor miért nem tesszük ezt?"

John Donne

"Hogy élhettünk, te meg én, mielőtt
szerettük egymást?
ha szépet láttam, téged láttalak,
minden szépségbe beleálmodtalak."

Müller Péter

A gyászban sok szépség van. S az átváltozásban, a búcsúban, a fájdalomban mindig megérzem a magasabb világ jelenlétét. Lelkünk soha sincs olyan közel az örök Valósághoz, mint a temetőben. Itt vége az őrületnek, a káprázatnak és a hazugságnak, és a lét éppen olyan meztelenné válik, mint a megszületés pillanatában. Nincs már gazdag és szegény, ellenség és barát - a falak leomlanak, és megszűnik az esztelen loholás.

"Angyalruhába öltöztem, s a mennyekbe költöztem.
Onnan mosolygok rátok, s kérlek ti se bánkódjatok.
Föntről nézlek titeket, kísérem minden lépéseteket.
Csillagkoszorúmmal világítok néktek, s most
Én óvlak, féltelek titeket!"

Stephenie Meyer

Ha nem tudtam volna testem minden sejtjével, hogy szeret annyira, amennyire én szeretem őt – feltétel nélkül, visszavonhatatlanul, és hogy őszinte legyek, irracionálisan -, sosem lettem volna képes felkelni a földről.

Juhász Gyula

Egy hangszer voltam Isten kezében,
ki játszott rajtam néhány dallamot.
Aztán eldobott és elhagyott,
de fölöttem ragyognak a csillagok.

,,... ha nagyon szeretünk, akkor halhatatlanok leszünk és elpusztíthatatlanok, mint a szívdobogás, az eső és a szél. Egyetlen óra csak az élet. Az örökkévalóság legközelebbi rokona a pillanat."

Rumer Godden

Ahhoz, hogy meglásd a tavaszt, ha tényleg látni akarod,
előbb túl kell élned a telet.

Szabó Magda


Emlékezz mindenre, aminek örültél, ami jó volt, emlékezz arra, amit érted tettek, a nehéz órákra, amelyek szerencsésen elmúltak, és azokra, akik segítettek abban, hogy elmúljanak. Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid vannak! Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose felejtsd el, hogy csak jót szabad tenned, ártanod soha.

Paulo Coelho

Ez a való világ csupán képmása és tükre a Paradicsomnak. Ennek a világnak a puszta léte azt bizonyítja, hogy létezik egy tökéletesebb világ. Ezt azért teremtette az Isten, hogy az emberek a látható dolgokon keresztül fölfoghassák az ő lelki tanítását és bölcsességének csodáit.

Tolsztoj

"A lelki szépség oly varázsfényt kölcsönöz az ember egész valójának,
hogy az egyszerű megjelenésével meghódítja a szíveket,
és barátokat szerez anélkül, hogy tudná!”

Kornis Mihály


Megértettem: nem elég, ha megszeretek valakit. Engednem kell, hogy megszeressenek. Nem elég, ha elfogadok másokat, olyannak, amilyenek. Magamat is el kell tudnom fogadni. Ha nem teszem, lehetetlenné teszem azt is, hogy hozzám kapcsolódjanak. Ha elszigetelem magam, mások hiába bontják a falakat... a dolog két irányú.
Nem elég ha tudok adni, meg kell tanulnom elfogadni is. Mert adni csak az tud, akinek van miből. És tisztelnem kell azzal, hogy elfogadom, és büszkeségem félre teszem.

Pam Brown

"Kívánom neked a csend szépségét, a napfény dicsőségét, a sötétség rejtelmét, a láng hatalmát, a víz és a föld higgadt erejét, a levegő édességét és a szeretetet, mely ott található minden dolgok gyökerében. Az élet csodáját kívánom neked."

Paulo Coelho

Ott találtam magam, mert az élet váratlanul átadta a helyét az Életnek .Nem éreztem bűntudatot,félelmet vagy szégyent . Minél több időt töltöttem mellette - és minél többet hallottam beszélni- annál jobban meg voltam győződve arról, hogy neki van igaza: vannak olyan pillanatok, mikor igenis kockáztatnunk kell, őrült lépéseket kell tennünk.

Tornay András :Együtt

Válladra hajtom gyermektitkaim
Betakarlak ártatlan kérdésekkel
Betakarsz igaz és szép válaszokkal
Rád bízom félelmeim és szárnyaim
Együtt számoljuk szuszogásaink
Köszönöm, hogy felülről láthatom a felhőket
Mindennél jobb, ha egymásban élünk
Közös gyémántcsoda mindenünk.

Bódai-Soós Judit :Szerelem

Csillagok selyme
foszlik a Földre. Perzsel
e simogatás.

Ady Endre

Édes átok:
Utolsó napig és hajszálig
Gyermek-szemmel
Nézni a világot.

Balázs László

Ülni a parton
Veled, a meg nem történt
Csodaszép emlék.

Bazsó Gábor:Rajzolnék

Arcodról a bánatot csak radíroznám szorgosan, A könnyeket a szemedben én eltűntetném gondosan. S ha felhők veszik birtokba a csodálatos napokat, Hevesen a tollammal csak firkálnám a lapokat!

Nicholas Sparks

Az igaz szerelem azt jelenti, hogy a másik ember boldogsága fontosabb számunkra, mint a sajátunk.

önismeret...

*mint akit félig megrajzoltak
s közben elfolyt a festék...

Elhagyott az erő
De kemény vagy, mint a kő
Aki nem szavakkal felel
Csak némán sodródik el
Aki, ha tudja, hogy nincs remény
Akkor is kőkemény
- épp olyan, mint én.

Hiányzol...

Alszik a város. Imbolygó árnyak járnak a sápadt fény nyomában.
A távoli égen csak halvány fényjel engedi sejteni az Napkeltét.
Halkan koppanó lépteim felverik a pirkadat hunyorgó csendjét,
ahogy indulok távoli vágyak és álmok apró tócsái között feléd.
A busz ablakából, elsuhanó fák között látom, ahogy a vérvörös
Napkorong felemelkedik lassan a Vén Földről a végtelen égbe,
aztán arany palástot terít fázósan összegömbölyödött kedvesére.
És ahogy nézem, mosolyod érzem, ragyogását e hajnali fényben,
és kezed érintését, és szemed sugarát… Mindhiába a távolság,
mely elválaszt tőled. Mindig is bennem van egy darabka belőled.
És mégis hiányzol. Tagadnám bár százszor, mégis… Nagyon hiányzol.

Tornay András

"Egyszer meghívlak majd magamhoz,
és pokrócba tekeredve várjuk majd a hajnalt az Óceán partján.
Csak addig fel kell szárítanunk a sivatagot!
Nem tudom megköszönni, hogy mennyire gazdaggá is tettél."

Fekete István

Lám, jó: jónak lenni. Megemelni a kalapot annak is, aki elesett, annak is, aki kopott és megfáradt, mert mindent, de mindent visszakap az ember: az ütést is meg a simogatást is.

Müller Péter

"A bal szemeddel tisztán látod az ő hibáit,
a jobb szemed szemet húny fölötte,
a szíved közepe pedig megbocsát mindent. "

Cecelia Ahern

Érezte, hogy nagyon hasonlítanak egymásra. Két magányos ember repül a szélben, mint a pitypangmagok, és cipelik egymás kívánságait. Persze, megijedt az érzései miatt. A hite minden morzsájával szemben állt ez az érzés, de hiába próbálta, a szíve mégis gyorsabban kalapált, amikor a bőrük egymáshoz ért, és nem bírta megállni, hogy ne keresse, ha úgy gondolta, a közelben lehet. Nem tudta megakadályozni, hogy megszállja gondolatait. (...) Akkor is a karjai közé keveredett, ha nem tárta ki őket. Hívatlanul állított be, mégis kinyílt előtte minden ajtó, újra meg újra. Vonzotta a jelenléte, vonzották az érzések, amelyeket kiváltott belőle, vonzotta a csend, és vonzották a szavak. Beleszeretett.

Kovács András:Mondd...

Markomban szorongatom
kincsemet,
- törékeny cserépedényben
őrizem a holnapot;
a szorítástól szinte
kiserken a vér...

Ha majd ujjaim között
véres tenyerem üres marad,
s nem figyel rám csak az Isten;
Mondd, leszel-e akkor a kincsem?

Ha minden szertefoszlik
körülöttem,
ha már egészen elfordul
tőlem a világ;
Mondd, leszel-e, ki mellettem áll?

Ha majd kertem virágai mind lehullnak,
barátaim kigúnyolnak,
nem ért meg senki és utam közepén
térdig ér a sár;
Mondd, leszel-e, ki hazavár...?

Lőrincz L. László

Az emlékezet nagyon furcsa dolog. Néha megmagyarázhatatlanul megmaradnak benne a dolgok, amikről magunk sem hisszük, hogy megmaradtak.

Quimby

Szeretlek én, Élet,
mert te olyan jó vagy hozzám.
Ha néha el is vettél,
később mindent bepótoltál.

"Én úgy mondom: nyitott kézzel szeretni. Ez egy olyan tapasztalat, ami lassan ért meg bennem, a fájdalom tüzében és a türelem vizében kovácsolódva. Azt tapasztalom, hogy muszáj felszabadítanom azt, akit szeretek, mivel ha rákulcsolódok, rácsimpaszkodok, vagy megpróbálom irányítani, azt vesztem el; amit megtartani próbálok. ...
Tanulom, hogy ki tudjam ezt fejezni azoknak, akiket szeretek, akikkel törődök, akár szavakkal, akár azzal, ahogyan létezem másokkal és magammal. És ezt úgy hívom, hogy nyitott kézzel szeretni. Nem vagyok képes mindig távol tartani a kezemet a bábtól, de már egyre jobban megy."

Ara Rauch

Hozzád vagyok kötve, ragasztva, forrasztva, feloldhatatlanul, széttéphetetlenül. És ez a szerelem, ami bennem él, független mindentől, mindentől, amit te teszel; ez van, létezik és él, és nem fog megszűnni, nem fog elmúlni, mert hatalmas, örök és csodálatos, mint a világ.

Tóth Árpád

“Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek-
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szivembe visszatér
és zubogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés, mennyire szeretlek!”

Wass Albert

Nem annak a hangját fogják meghallani, aki nagyobbat ordít, hanem aki igazabbat szól. És az nem lesz a legokosabb ember, aki a gyűlöletet tudja, hanem az, aki a szeretetet és a megértést.

Stephanie Dowrick

Ne csak a szenvedésedet és a sebeidet szeresd. Szeresd a zabolátlanságodat, az alkotóképességedet, a bátorságodat, a természetességedet, az örömödet. Szeresd az optimizmusodat, a határozottságodat, az állhatatosságodat. Szeresd a pillanatot, amikor minden rendben van.

Megőrizlek magamnak

Íriszem rejtett mélyébe bújtatlak,
hogy megőrizzelek magamnak...

...hangnak, csendnek, fénynek,
a most és mindörökkének...

Vavyan Fable

Nem kínálhatsz fel nagyobb csodát, mint a szerelem. Semmi nincs, amire elcserélhető. Szeretem őt, s amióta ez megtörtént velem, többé nem vagyok önmagam, akként nem, mint eddig. Sebezhetőbb lettem, s a szerelem természetéből adódik, hogy megsebezhet ő is: egy figyelmetlen szó vagy mozdulat fájdalmat okozhat, miként ennek ellenkezője olyan örömet, amihez foghatót eddig nem ismertem.

Albert Camus

Csak egyféleképpen tudok érezni! Már semmitől nem félek, és ha rámszakad a mennybolt, és elveszek, akkor is felkiáltok a boldogságtól, csak kezemben érezzem a kezed.

Walter Anderson

Sosem vagyunk sebezhetőbbek, mint amikor bízunk valakiben - de paradox módon, ha nem tudunk bízni, nem találhatunk sem szeretetet, sem boldogságot.

Nagy Attila

Egy szívdobbanásnyi pillanat volt;
Tekintetedben elmerültem.
Hogy hányféleképp érintett meg,
nem tudod azt hiszem.
Elragadtál, és megrémítettél:
Mélyen bennem utaztál;
lelkem kertjében, elmém tengerén,
hová én sem tudom az utat már.
Visszavárlak. Most örökre
vésd belém, hogy létezel!
Zuhanj bennem mélyre,
s talán lelkem átölel,
vagy talán megrettenek,
ahogy gyenge viaszként elfolyok
lángoló pillantásodban... Ijesztő:
Valahol még mindig ember vagyok.

Farkas István :Ajándék

Ágyunkban tested szorosan átölelve érezni,
hogy élek,s ezt nem álmodom.

Azt hittem a világot megváltani én fogom.
Ám rájöttem már,
Csak egy vagyok, ki megváltásra vár.
Elfáradtam magyarázni a szavakat.
Már nem beszélek
.

Paulo Coelho: Brida

Amikor az ember szerelmes, bármit meg tud tanulni, és olyan dolgokat ismerhet meg, amelyekre álmában sem mert gondolni,
mert a szerelem a kulcsa minden rejtély megfejtésének.

Müller Péter: Gondviselés

"Meddig lehet hinni? (…)
Hány kudarc szükséges ahhoz, hogy valaki föladja a hitét?
És végül a legfontosabb:
Mikor derül ki a hitről, hogy vakhit?
Mikor derül ki, hogy becsaptam magamat? S amit vártam és reméltem, nem valósul meg soha!
Mikor derül ki, hogy a vágyad - bárhogy hiszed, akarod, reméled s bármennyi áldozatot hozol érte - nem teljesül?
Mikor történik az, hogy a hit egy eszmében, egy vallásban vagy akár a saját jövőmben elévül?
Mikor jön el a pillanat, amikor a padlóról már hiába állsz föl - vesztettél. "

Fodor Ákos

Az élet minden
pillanata: haladék:
úgy becsüld - vagy ne.

Kicsinyke vágyak

Figyelj rám, mintha jel volnék,
Keress úgy, mintha nem volnék,
Vigyázz rám, mintha gyöngy volnék,
Fizess úgy, mintha szolgálnék,
Evezz úgy, mintha tó volnék,
Idébb ülj, mintha tűz volnék,
Melengess, mintha jég volnék,
Etess úgy, mintha éheznék,
Itass úgy, mintha szomjaznék,
Olvass úgy, mintha vers volnék,
Hallgass úgy, mintha dal volnék,
Szeress úgy, mintha jó volnék.

Te és én

Te mosod a függönyt,
és én húzom széjjel,
Te vasalsz lepedőt,
és én gyűröm éjjel.
Te főzöl ebédet,
és én várom a jót,
Te szólítsz asztalhoz,
és én szórom a sót.
Te fogsz mosogatni,
én pediglen nézlek,
Te kéred, hogy „Segíts!”
Én mondom: „De kérlek!”
Te mosod ruháim,
én veszem föl tisztán,
Te törölgetsz nálam,
s én megjövök aztán.
Te beszélsz énhozzám,
én szárnyalok máshol,
Te értesz meg engem,
én téged majd máskor.

Jodi Picoult

Annak, akit szeretsz, másképp mondod ki a nevét. Valahogy biztonságban van a neve a szádban.